سید رضا هاشمی

سیدرضا هاشمی وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون وکلای دادگستری با سابقه بیش از بیست سال وکالت دعاوی ،اعم از پروندهای حقوقی،کیفری وخانواده با موضوعات خاص ومتنوع وبا عناوین مختلف، وبا سابقه ای موفق در دادگاههای مختلف ازجمله مشهد ،تهران و همچنین شهرستان فریمان وشهرهای اطراف واشنایی با قوانین ورویهای متفاوت دادگاهها ازجمله موارد،و تواناییهای این وکیل دادگستری است.
همچنین کارمند سابق دفتر قضایی زندان، و وکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران وجزو وکلای معتمد آن سازمان از دیگر سوابق کاری ایشان است.ونیز طرح وپیگیری پرونده های موکلین بسیاری ومختومه نمودن موفق بسیاری از موضوعات حقوقی،از جمله سوابق ایشان است.
غیر از وکالت پرونده ها،با عنایت به تجربه کاری در موضوعات تنظیم قراردادها ونگارش لوایح ودادخواستها، توانایی لازمه را داشته و میتواند علاوه بر،عهده گرفتن وکالت پروندها به عنوان یک مشاور حقوقی نیز، مشاوره داده تادر صورتی که افرادی توانایی مالی برای اخذ وکیل را ندارند یا به هر دلیلی قصد گرفتن وکیل ندارند،با همراهی ومشاوره ایشان، بتوانند به حق خود رسیده وحقوق آنها در دادگاهها مورد تضییع قرار نگیرد .لذاکه ممکن است حق با طرف دعوی بوده ولی به علت عدم توانایی صحیح درطرح دعوی ودفاع از آن موجب تضییع حقوق خود گردد.
علاوه بر موضوعات فوق ایشان همچنین میتواند ،به عنوان داور ،در قراردادها به عنوان داور یکی از طرفین یا داور مرضی الطرفین طبق قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به داوری به عنوان داور انتخاب شده وبدین صورت انجام وظیفه قانونی نماید.

همیشه ،هرجا،هروقت،همراه شما هستیم

با این راه هایارتباطی همیشه با شما درتماس هستیم و هیچ وقت شمارو رها نمیکنیم.